4000
62
Safonovo
1000
15
Monchegorsk
The cylinder head
2000
31
Blagoveshchensk
3000
46
Free
2000
31
Free
Muffler
1200
18
Raychikhinsk
3000
46
Vladimir
3000
46
Moore
0
0
Vladimir
13000
200
Kolchugino
Seat of the VAZ Kalina
2000
31
Vladimir
0
0
Vladimir
1500
23
Vladimir
900
14
Salavat
0
0
Ufa
2850
44
Meleuz
1250
19
Meleuz
2500
38
Meleuz
1850
28
Meleuz
3950
61
Meleuz