Wheel Assembly
8700
134
Dunks
Set of tires
10000
154
Lebedyan
2500
38
Saratov
4000
62
Engels
6500
100
Vyazma
4000
62
Kazan
3900
60
Leninogorsk
700
11
Naberezhnye Chelny
5600
86
Kazan
5100
78
Kazan
3500
54
Naberezhnye Chelny
2000
31
Novoshakhtinsk
7800
120
Rostov-on-don
7200
111
Rostov-on-don
5250
81
Novosibirsk
10000
154
Novosibirsk
12000
185
Penza
0
0
Penza
Tires
6500
100
Penza
Tires studded
3000
46
Srednyaya Yelyuzan